FÖLJ MED OSS I DEN SPÄNNANDE UTVECKLINGEN

Default HubSpot Blog

Blog Banner Image
Kallelse till extra bolagsstämma i Doctrin AB
28 July 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Doctrin AB

Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060–1877, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 augusti 2021.

>
Kallelse till extra bolagsstämma i Doctrin AB
21 May 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i Doctrin AB

 Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060–1877, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 18 juni 2021 kl. 14:00 i Bolagets lokaler, Sankt Eriksgatan 121D i Stockholm.

>
Vi vet vilken typ av vardag våra kunder möter
12 May 2021

Vi vet vilken typ av vardag våra kunder möter

  Att erbjuda digitala lösningar som stärker såväl kvalitet som effektivitet i vården kräver stor förståelse för den dagliga verksamheten och inte minst, behoven hos vårdpersonalen som verkar i den....

>
Enklare att hjälpa fler med Doctrin Network
19 April 2021

Enklare att hjälpa fler med Doctrin Network

Bristen på smidiga lösningar för att kunna kommunicera och samarbeta mellan vårdenheter är ett stort problem. Inte minst för de multisjuka patienter som har behov av flera olika specialiteter, kan...

>
Kallelse till årsstämma i Doctrin AB
15 March 2021

Kallelse till årsstämma i Doctrin AB

Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060-1877, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 april 2021 kl. 16:00 i Bolagets lokaler, Sankt Eriksgatan 121D i Stockholm.

>
Framgångsfaktorer vid digitalisering
02 March 2021

Framgångsfaktorer vid digitalisering

Digitalisering är så mycket mer än teknik. Det handlar om att utveckla arbetssätt, patientflöden och former för kommunikation och samarbete. Unn Hellberg, som leder Doctrins kundteam, har ansvarat...

>
Patientberättelsens roll i digifysisk vård
01 March 2021

Patientberättelsens roll i digifysisk vård

Metodiken för den personcentrerade konsultationen har utvecklats i takt med att synen på patienten förändrats, från mottagare av vård till medaktör. I takt med att vården blir alltmer digifysisk...

>
Viktigt vid vård av barn i digitala kanaler
03 February 2021

Viktigt vid vård av barn i digitala kanaler

Det finns ett antal viktiga skillnader mellan vårdkontakt med vuxna respektive barn. Vissa av dessa skillnader är mycket viktiga för den medicinska säkerheten, inte minst när den första kontakten...

>
Vad du som vårdgivare bör tänka på för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
21 January 2021

Vad du som vårdgivare bör tänka på för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Lag 2018:1937), även känd som DOS-lagen,  innebär att digitala offentliga tjänster ska vara tillgängliga för alla användare, inklusive personer...

>
Vad 2020 lärt oss om hälso- och sjukvårdens förändringsförmåga
30 December 2020

Vad 2020 lärt oss om hälso- och sjukvårdens förändringsförmåga

Att arbeta på ett snabbväxande teknikbolag innebär att vi dagligen hanterar snabbt uppkomna och helt nya utmaningar; något som blivit en del av vår vardag under Doctrins första 3 år. Ändå kunde ingen...

>
Så uppnås säkerhet och effektivitet i digitala vårdsystem
27 May 2020

Så uppnås säkerhet och effektivitet i digitala vårdsystem

Intervju med Lars Pontén, Chief Information Security Officer Doctrin

>
Digitalisering överbryggar språkbarriärer
26 March 2020

Digitalisering överbryggar språkbarriärer

Vi möter ibland en oro kring om digifysisk vård exkluderar de grupper som har störst behov av vården, däribland boende i resurssvaga områden. Vi frågade därför Alex Jaranka, läkare och...

>
Låt digitala verktyg bidra till att öka kapaciteten av smittskyddsarbetet vid coronaviruset
11 March 2020

Låt digitala verktyg bidra till att öka kapaciteten av smittskyddsarbetet vid coronaviruset

Tidig diagnostik, minimerad smittspridning innan och efter diagnos, snabbt och säkert förlopp från misstanke till testning och därefter karantän samt möjlighet till uppföljning är viktiga faktorer...

>
Kvinnor söker vård för barn i nästan fyra fall av fem
09 March 2020

Kvinnor söker vård för barn i nästan fyra fall av fem

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar Doctrin att kvinnor tar ett betydligt större ansvar för vård av barn än vad män gör. I nästan fyra av fem fall (78 procent) är det mamman eller...

>
Frukostseminarium hos Doctrin 6 mars
24 February 2020

Frukostseminarium hos Doctrin 6 mars

År 2020 är utlyst som sjuksköterskornas år av WHO. Tillsammans med Capio och Svensk Sjuksköterskeförening bjuder vi på frukost och delar goda exempel på hur vi kan förbättra sjuksköterskornas...

>
Forskning om digitaliseringens effekter på vårdens arbetsmiljö
28 January 2020

Forskning om digitaliseringens effekter på vårdens arbetsmiljö

För Doctrin är effektivare arbetsmiljö i vården med nöjdare personal och patienter högsta prioritet. I syfte att säkerställa användarnyttan sker produktutvecklingen i nära samarbete med våra kunder...

>
Ta hänsyn till de äldre i digitaliseringen
20 January 2020

Ta hänsyn till de äldre i digitaliseringen

>
Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens
05 January 2020

Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens

Idag publicerade Dagens Medicin en debattartikel skriven av vår chefläkare Anna-Karin Edstedt Bonamy tillsammans med en rad erfarna personer från hälso- och sjukvården. Vi lyfter vikten av evidens...

>
Vi kan avlasta vårdpersonalen med hjälp av digitalisering
26 November 2019

Vi kan avlasta vårdpersonalen med hjälp av digitalisering

I de flesta sammanhang är det självklart att få hämta andan ibland. Men i vården förväntas läkare och sjuksköterskor ta livsavgörande beslut på löpande band, utan sömn, mat eller paus. Det är hög tid...

>
Sikte på en digitaliserad vård, exklusiv intervju med Anna Nager från vårt medicinska råd
26 November 2018

Sikte på en digitaliserad vård, exklusiv intervju med Anna Nager från vårt medicinska råd

I en ny undersökning vittnar vårdpersonal om ohållbara arbetsförhållanden och stora behov av effektiviseringar. "Anpassa digitaliseringen för vården – inte tvärtom". Det skriver bland annat flera...

>
Allt börjar med design - spaning från Sthlm Tech Fest
12 September 2018

Allt börjar med design - spaning från Sthlm Tech Fest

STHLM Tech Fest gick av stapel i veckan och en av höjdpunkterna var Global Head of Customer Experience på Dropbox, Adrienne Gormley, som öppnade sessionen ”Future of Design / Product”.

>

Follow us on social media

  • Linkedin-icon-doctrinAB LinkedIn
  • facebook-icon-doctrinab Facebook
  • Instagram-icon Instagram
  • twitter-icon-doctrinab Twitter