FÖLJ MED OSS I DEN SPÄNNANDE UTVECKLINGEN

Default HubSpot Blog

Blog Banner Image
Fokus på digitaliseringen inom vård och hälsa i Almedalen
26 June 2018

Fokus på digitaliseringen inom vård och hälsa i Almedalen

Hälso- och sjukvård är ett av de mest omdiskuterade ämnen i Almedalen. Vi på Doctrin vill bidra till att bredda och fördjupa debatten kring digitalisering i vården. E-hälsovisionen år 2025 sätter ett...

>
Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg
20 April 2018

Från digitala vårdgivare till vårdgivare med digitala verktyg

Allmänläkarna Julia Schou och Linda Moris på Doctrin deltar på SFAMs (Svensk Förening för Allmänmedicin) årliga kongress i Norrköping för att utbyta erfarenheter med andra läkare kring hur...

>
Precisionsmedicin i den allmänmedicinska vardagen
28 March 2018

Precisionsmedicin i den allmänmedicinska vardagen

Ju tidigare vi kan upptäcka en diagnos desto bättre. Patienten besparas onödigt lidande och har större chans att bli frisk eller få stöd att hantera en kronisk åkomma. Vården undviker också onödiga...

>
100 miljoner i finansiering för att accelerera expansion och utvecklingen av artificiell intelligens
11 December 2017

100 miljoner i finansiering för att accelerera expansion och utvecklingen av artificiell intelligens

Healthtech-bolaget Doctrin tar in 100 miljoner kronor i sin Serie A-runda som leds av Capio och HealthCap, med Inbox Capital och Norrsken Foundation som medinvesterare. Kapitalet kommer i huvudsak...

>
Doctrin får finansiellt stöd av Norrsken Foundation
17 February 2017

Doctrin får finansiellt stöd av Norrsken Foundation

Doctrin har fått in 23 miljoner kronor i sin tredje finansieringsrunda vilket tar bolagets totala finansiering till över 33 miljoner kronor. Kapitalet kommer i huvudsak att användas för att öka...

>
Doctrin och Capio inleder strategiskt samarbete inom e-hälsa
10 February 2017

Doctrin och Capio inleder strategiskt samarbete inom e-hälsa

Doctrin började samarbeta med Capio i slutet av 2016 för att utveckla och införa e-hälsotjänster, inledningsvis inom Capio Närsjukvård.  Capios 750 000 listade primärvårdspatienter kommer successivt...

>

Follow us on social media

  • Linkedin-icon-doctrinAB LinkedIn
  • facebook-icon-doctrinab Facebook
  • Instagram-icon Instagram
  • twitter-icon-doctrinab Twitter